Serenades en optredens

Heeft u in de familie een feestje of een huwlijksjubileum? Bij voldoende muzikanten kan UDI een serenade voor u verzorgen. Een serenade of optreden gaat altijd op verzoek! Voor de jubilaris of het bruidspaar mag het dan een verrassing zijn maar wij komen nooit zonder uitnodiging. Voor meer informatie of voor een verzoek kunt u contact met ons opnemen via info@udidwingeloo.nl of via de reactiepagina op deze website. Een verzoek graag zo vroeg mogelijk aanmelden maar in ieder geval niet korter dan drie weken van tevoren. Het is mogelijk dat een serenade of optreden niet kan plaats vinden wegens te weinig beschikbare muzikanten maar we doen ons uiterste best om ook uw jubileum een (extra) feestelijk tintje te geven. Indien de jubilaris of het bruidspaar donateur is dan vragen wij geen vergoeding maar stellen wij een vrije gift zeer op prijs. Voor andere activiteiten vragen wij een geldelijke vergoeding.