UDI Dwingeloo

Een harmonieorkest bestaat uit blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten. In tegenstelling tot de fanfare bestaat een harmonie niet uitsluitend uit koperblazers, slagwerkers en saxofoons maar doen ook houtblazers als klarinet, dwarsfluit, hobo en fagot mee. Door deze bezetting is de harmonie in staat een groter scala aan nuances te verklanken.

UDI is als vereniging officieel opgericht op 26 juli 1896.

UDI is daarmee de oudste muziekvereniging van Drenthe. Al meer dan 110 jaar geeft UDI jaarconcerten en serenades, naast de vele muzikale begeleiding bij de activiteiten in Dwingeloo. Als boerenkapel spelen we bij de oogstdag in Lhee en in Onstwedde. Als harmonie spelen we in de kerk met Kerst en Pasen. Met Palmpasen, Koninginnedag, intocht van de wandelvierdaagse, Sinterklaas e.d. begeleidt UDI muzikaal de optochten en Brink bijeenkomsten. UDI is daardoor een niet meer weg te denken onderdeel van de Dwingeler samenleving geworden.

UDI is een enthousiaste Vereniging voor jong en oud en inmiddels al meer dan 110 jaar swing levend!

UDI 110 jaar

De oprichters van UDI zijn Peter Pol, Simon van Gelder, Albert Smit, Jan Boonstra, Albert Meursinge, meneer Klijzing en Meester Mulder. De laatste was hoofd der school en gaf gratis muziekles. Meneer klijzing was directeur van de zuivelfabriek. De oudste notulen zijn bij twee grote branden in 1933 verloren gegaan. In 1936 ging UDI bijna ter ziele omdat het ledental de tien naderde! Echter in de vijftiger jaren telde de vereniging zo’n zeventig leden.

In juni 1996 heeft UDI tien dagen lang haar honderdjarig bestaan gevierd met een receptie en jubileumconcert, een optreden van Popgroep ‘De Dijk’ ,een kindermusical met aansluitend een volksmaaltijd, een revue door UDI leden en een muziekfestival voor de muziekkorpsen uit Zuidwest-Drenthe.

Historische verhalen

In de zestiger en zeventiger jaren werd het jaarconcert groots aangepakt. Een avond muziek, cabaret en dansen na. De gehele Dwingeler bevolking was present. Uit deze optredens werd het Cabaret “Met Blijdschap” geboren.

Bassist Jan Zoer was eigenlijk alleen bekend onder de naam: Jan Bas. Hij kon geen noten lezen maar speelde alles mee!

In 1930 wilde een nieuw lid dat slechts drie weken lid was meespelen op het concours in Frederiksoord, men loste dit probleem op door een prop in zijn instrument te stoppen.

De oorlogstijd was een zwarte tijd in de UDI geschiedenis; de korpsen waren verplicht zich aan te sluiten bij de Musikkammer. De bladmuziek moest ingeleverd worden evenals de instrumenten. UDI vernietigde alle bladmuziek en de instrumenten werden opgeborgen in de kelder van het gemeentehuis aan de Brink. in 1946 was de herstart van UDI, de boerenleenbank sponsorde de aanschaf van nieuwe bladmuziek met het welluidende bedrag van acht gulden en vijfentwintig cent!

In 1958 werd het eerste uniform aangeschaft, daaraan ging een collecte in de gemeente vooraf.